Aangesloten bij

LE BLANC Mediation|Bert le Blanc|M 06-53626516| info@leblancmediation.nl|Dr. J.P. Thijsselaan 2, 3571 GP Utrecht

Echtscheiding

Ook scheiden doe je samen

Bij een scheiding komt veel kijken. Er vallen allerlei financiële en andere zaken te regelen. Zijn er kinderen in het spel, dan zijn die natuurlijk het belangrijkste.

Scheidingsmelding

De scheidingsmelding is het moment waarop één van de partners aan de ander vertelt de relatie te willen beeïndigen. Hoe eerder u na de scheidingsmelding naar een mediator gaat, des te beter. Hij kan u ondersteunen tijdens het scheidingsproces. Eerst wordt aandacht besteed aan de scheidingsmelding. Bent u daar zeker van en staat u daar beiden achter?

De kinderen scheiden mee

Een mediator is neutraal en onpartijdig, behalve als het om de kinderen gaat. Hun belang staat voorop! De mediator kan u informatie geven over de juiste wijze om het 'paraplugesprek' te voeren. Dit is het gesprek waarin u samen aan de kinderen vertelt dat u uit elkaar gaat. Voor iedere leeftijdsgroep zijn specifieke aspecten van belang.

Ouderschapsplan

Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft én u heeft minderjarige kinderen, dan is een ouderschapsplan verplicht.

Wat daar in ieder geval in moet staan is:
   - De verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
   - De kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
   - Hoe u elkaar over de kinderen informeert.

Alimentatie

Als getrouwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap heeft u de plicht om voor elkaar en voor uw kinderen te zorgen, ook nadat u gescheiden bent. Allereerst wordt de kinderalimentatie berekend. Daarna wordt gekeken of er een plicht en ruimte is voor partneralimentatie. Uw mediator kan u daarbij helpen.

Geen kinderen, toch naar de mediator

Wanneer u gaat scheiden wordt, afhankelijk van uw situatie, bepaald hoe de verdeling van uw bezittingen en schulden moet plaatsvinden. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Heeft u een eigen huis en misschien een eigen bedrijf? Hoe zit het met erfenissen en opgebouwd partnerpensioen? Zo zijn er nog veel meer vragen die voorbijkomen. Of u kinderen heeft of niet, deskundige hulp daarbij is natuurlijk zeer gewenst.