Aangesloten bij

LE BLANC Mediation|Bert le Blanc|M 06-53626516| info@leblancmediation.nl|Dr. J.P. Thijsselaan 2, 3571 GP Utrecht

Mijn werkwijze

Vertrouwen hebben in de mediator is de basis voor een succesvolle mediation
Kennismakingsgesprek

Vandaar dat eerst korte kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Dat kan met beide partijen tegelijk of met ieder van u afzonderlijk. Op basis daarvan kunt u beslissen of mediation wat voor u is en of ik u aanspreek. Als u voor mediation hebt gekozen en u het gevoel hebt dat ik u daarbij kan begeleiden, wordt een afspraak voor een eerste bijeenkomst gemaakt. Waar deze wordt gehouden, wordt in samenspraak vastgesteld. 

Mediationovereenkomst

Voordat de eerste bijeenkomst plaatsvindt, wordt een mediationovereenkomst gesloten. Die wordt door partijen en mij getekend. Op die overeenkomst is het Mediationreglement van de MfN van toepassing. Dat geeft waarborgen voor een zorgvuldige en professionele begeleiding.

Mediation bijeenkomsten

In een aantal bijeenkomsten brengt u onder mijn begeleiding in kaart wat het conflict precies inhoudt en wat uw belangen zijn. Op basis van deze belangen onderhandelt u naar een werkbare en voor ieder van u aanvaardbare oplossing.  Een oplossing die een einde aan het conflict maakt.

Vaststellingsovereenkomst

Als u die oplossing hebt gevonden, gaat u vervolgens samen met mij bekijken hoe afspraken ook voor de toekomst kunnen worden geborgd. De door u gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.