Aangesloten bij

LE BLANC Mediation|Bert le Blanc|M 06-53626516| info@leblancmediation.nl|Dr. J.P. Thijsselaan 2, 3571 GP Utrecht

Zakelijke mediation

Een ondernemer weet dat een goede samenwerking met aandeelhouders, een raad van commissarissen, zakenpartners, werknemers en klanten in belangrijke mate bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Dit vraagt dat de verschillende belangen die hierbij een rol spelen met elkaar in balans zijn. Bij familiebedrijven speelt dat die balans vaak nog nauwer luistert. Hun onderlinge relatie gaat verder dan alleen zakelijk.

Die balans is in de praktijk niet altijd eenvoudig te vinden. Zakelijke samenwerkingen lopen soms stroef, onderhandelingen kunnen vastlopen of er kan onenigheid ontstaan op de werkvloer.

Bij vrije beroepsbeoefenaars die in de vorm van een maatschap ondernemen, zien we vaak dat zij moeite hebben om de balans te vinden tussen de uitoefening van hun beroep en hun samenwerking als partners.

Het komt regelmatig voor dat een zakelijk meningsverschil onbedoeld escaleert en uitmondt in een zakelijke conflict. Conflicten kunnen de bedrijfsvoering sterk ontregelen, de relatie onnodig schade toebrengen en kosten doorgaans veel geld, tijd en negatieve aandacht.

Een gang naar de rechter, een arbiter of een bindend adviseur is een wijze om het geschil te laten beslechten, maar hoeft het eigenlijke conflict niet op te lossen. Ook kan het afbreuk doen aan een relatie die wel in stand moet blijven. Vaak speelt ook de onzekerheid over de beslissing die een ander neemt een rol om er niet voor te kiezen.

 

Mediation is dan een oplossing en in de praktijk zeer succesvol gebleken. Niet in de laatste plaats geldt, dat een mediation-traject snel is afgerond en relatief weinig geld kost.