top of page

ARBEIDSGESCHIL

Dat los je samen op

Arbeidsgeschil: Diensten

Mediation is een in de praktijk succesvol gebleken methode voor het oplossen van arbeidsconflicten. Dat kunnen conflicten zijn tussen collega’s, maar ook tussen een werknemer en een werkgever. Huidige wet- en regelgeving verlangen van de werkgever dat zeker bij conflicten hij zich inspant om constructief overleg te voeren met de werknemer en probeert om samen een passende oplossing te vinden.

De meeste arbeidsmediations die ik doe zien op de relatie werkgever/werknemer. Vaak zit een werknemer door een conflict ziek thuis en adviseert de bedrijfsarts een mediation. Ze schakelen mij dan in. Ook wordt ik regelmatig door advocaten benaderd als zij een cliënt hebben met een geschil met de werkgever c.q. werknemer. Ik begeleid dan in een mediation de onderhandelingen. Daar zitten de advocaten van beide partijen dan meestal bij.
 
Mediation biedt bij uitstek ruimte om de persoonlijke aspecten en communicatieproblemen te bespreken die vaak ten grondslag liggen aan conflicten op en rond de werkvloer (ontslag, re-integratie, samenwerking, reorganisatie, medezeggenschap). En ik heb de juridische en financiële expertise om het proces verantwoord te begeleiden.

In de praktijk blijkt dat binnen een paar weken de mediation rond is. Meestal betaalt de werkgever de kosten van de mediation. Ik hanteer een uurtarief vanaf € 190,00 exclusief BTW. 

bottom of page