top of page

ARBEIDSGESCHIL

Dat los je samen op

Arbeidsgeschil: Diensten

Mediation is een in de praktijk succesvol gebleken methode voor het oplossen van arbeidsconflicten. Dat kunnen conflicten zijn tussen collega’s, maar ook tussen een werknemer en een werkgever.
 
Huidige wet- en regelgeving verlangen van de werkgever dat hij zich inspant om constructief overleg te voeren met de werknemer en probeert om samen een passende oplossing te vinden. Ik kan dat begeleiden.
 
Mediation biedt bij uitstek ruimte om de persoonlijke aspecten en communicatieproblemen te bespreken die vaak ten grondslag liggen aan conflicten op en rond de werkvloer (ontslag, re-integratie, samenwerking, reorganisatie, medezeggenschap). En ik heb de juridische en financiële expertise om het proces verantwoord te begeleiden.

In de praktijk blijkt dat binnen een paar weken de mediation rond is. Meestal betaalt de werkgever de kosten van de mediation. Ik hanteer een uurtarief van € 190,00 exclusief BTW .

bottom of page