top of page

MIJN WERKWIJZE

EERST KENNISMAKEN

Het moet klikken. Vandaar dat we eerst met elkaar kosteloos zullen kennismaken. Dat kan met beide partijen tegelijk of met ieder van jullie afzonderlijk. Op basis daarvan kunnen jullie beslissen of mediation wat voor jullie is en of jullie met mij om de tafel willen zitten. Als jullie er een goed gevoel bij hebben  gekregen, plannen we meteen een eerste bijeenkomst. Waar deze wordt gehouden, spreken we met elkaar af.

MEDIATIONOVEREENKOMST

Voordat de eerste bijeenkomst plaatsvindt, wordt een mediationovereenkomst gesloten. Die wordt door partijen en mij getekend. Op die overeenkomst is het Mediationreglement van de MfN van toepassing. Jullie zijn verzekerd van een zorgvuldige en professionele begeleiding.

DE GESPREKKEN

In een aantal bijeenkomsten brengen jullie onder mijn begeleiding in kaart wat de kwestie precies inhoudt en wat jullie belangen zijn. Op basis van deze belangen onderhandelen jullie over een werkbare en voor ieder van jullie aanvaardbare oplossing.  Een oplossing die een einde aan het conflict maakt.

 

WAAR ZIEN WE ELKAAR

Waar vinden de gesprekken plaats? Bij scheidingen kiezen mijn cliënten er bijna altijd voor dat bij hun thuis te doen. En vaak wordt gevraagd of dat ook 's avonds kan, bijvoorbeeld als de kinderen al naar bed zijn. Dat kan. Bij arbeidskwesties wordt meestal voor een neutrale locatie gekozen. Ik beschik over meerdere gesprekslocaties. Mijn werkgebied is Midden Nederland.

DE AFRONDING

Als we aan het einde van de mediation komen, hebben jullie afspraken gemaakt over de regeling van jullie kwestie. We gaan dan kijken hoe die afspraken ook voor de toekomst kunnen worden geborgd. Omdat ik ook jurist ben, kun je er van uitgaan dat die afspraken juridisch verantwoord zijn. De door jullie gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Die krijgen jullie eerst in concept. We nemen die dan met elkaar zorgvuldig door en als alles in orde is, tekenen jullie de overeenkomst.

Werkwijze: Services
bottom of page