Aangesloten bij

LE BLANC Mediation|Bert le Blanc|M 06-53626516| info@leblancmediation.nl|Dr. J.P. Thijsselaan 2, 3571 GP Utrecht

Mediation

Een succesvolle manier van conflictoplossing
Waarom voor mediation kiezen?

Zeker als men met elkaar verder moet of wil is het beter om zelf de oplossing van een conflict te vinden. Als de beslissing aan een ander wordt overgelaten, bijvoorbeeld een rechter, zal vaak een winst-verlies situatie ontstaan. Dat zal de relatie eerder doen verslechteren, dan verbeteren. Er kan wel een beslissing genomen zijn over het conflict, maar dat geeft geen zekerheid dat het echte conflict ook daadwerkelijk is opgelost. Een gerechtelijke procedure ziet enkel op het verleden, mediation voornamelijk op de toekomst.

Redenen om voor mediation te kiezen zijn vaak dat partijen snel duidelijkheid willen hebben, de kwestie binnenskamers willen oplossen en omdat het belangrijk is om controle te houden over de kosten en de uitkomst van het geschil. En niet in de laatste plaats omdat ze graag een echte oplossing voor hun conflict nastreven en hun relatie willen herstellen of verbeteren. De slagingskans van een mediation is hoog. 

 De rol van de mediator

Een mediator, als onafhankelijke en onpartijdige professional, begeleidt partijen daarbij door hen met elkaar in gesprek te brengen en hen te begeleiden bij het vinden van die oplossing. Tijdens mediations blijkt vaak dat partijen al langere tijd niet meer met elkaar communiceren over wat hen echt verdeeld houdt. De mediator brengt die communicatie weer op gang. Partijen krijgen weer oog voor de belangen van hen beiden. Een basis die hen in staat stelt om samen de oplossing te vinden en weer door één deur te kunnen.

Hoe lang duurt een mediation?

Dat hangt af van het conflict en hoe partijen er in staan. Een bijeenkomst duurt normaal gesproken niet meer dan 2 uur. De praktijk leert dat ongeveer de helft van mediations binnen de 10 uur worden afgerond. Een heel traject bestaat dan ook uit meerdere bijeenkomsten.

Hoe eindigt een mediation?

In verreweg de meeste gevallen wordt een mediation afgesloten met het ondertekenen van een (vaststellings)overeenkomst. Partijen leggen daarin de oplossing van het geschil vast.

De overeenkomst wordt opgesteld door de mediator. Als partijen adviseurs hebben, gebeurt dat in samenspraak met de adviseurs. Die overeenkomst is juridisch bindend. Bij een echtscheiding komt meer kijken. 

Het komt ook voor dat partijen een deel van het geschil oplossen en afspreken hoe ze om willen gaan met het nog niet opgeloste deel. Soms worden geen afspraken gemaakt en eindigt de mediation omdat partijen er echt niet uitkomen.