top of page

MEDIATION

Wat is dat eigenlijk?

Mediation: Services

WAAROM KIES JE VOOR MEDIATION

Als jullie snel duidelijkheid willen hebben, de kwestie binnenskamers willen oplossen en het belangrijk vinden om controle te houden over de kosten en de uitkomst van het geschil. En niet in de laatste plaats omdat je graag een echte oplossing voor het conflict nastreeft en graag wil zien dat jullie relatie zich herstelt en het liefst nog, verbetert. En weet je dat de slagingskans van een mediation groot is?!

WAT DOET EEN MEDIATOR

Ik begeleid jullie bij gesprekken waarin jullie het probleem op tafel leggen en gaan oplossen.Tijdens mediations merk ik vaak dat mijn cliënten al langere tijd niet meer echt praten over wat hen verdeeld houdt. Het is eerder een uitwisseling van standpunten waarbij het eigen belang voorop lijkt te staan. Het gaat toch om mijn toekomst?!  Dat klopt zeker maar hoe zal de toekomst voor de ander er uitzien? Ik help jullie om weer meer oog te krijgen voor de belangen van de ander zodat jullie in goed overleg kunnen werken om er samen uit te komen.
Het komt ook regelmatig voor dat mijn cliënten nog goed met elkaar omgaan maar mij toch graag als onafhankelijke deskundige inschakelen om hen te begeleiden. Zeker bij scheidingen, waar veel bij komt kijken, is professionele hulp eigenlijk een must.

HOE LANG DUURT HET EN WAT KOST HET

Dat hangt af van het conflict en hoe jullie er in staan. Meestal zijn meerdere bijeenkomsten nodig. Een bijeenkomst duurt normaal gesproken ongeveer 2 uur. De praktijk leert dat ongeveer de helft van mediations binnen de 10 uur worden afgerond. Als jullie de snelheid er in willen houden, zijn we binnen een paar weken klaar! Tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek zal ik daar graag verder met jullie op in gaan en natuurlijk ook afspraken maken over de kosten. Bij scheidingen kunnen jullie kiezen van een all-in pakket

HOE EINDIGT HET

In verreweg de meeste gevallen wordt een mediation afgesloten met het ondertekenen van een (vaststellings)overeenkomst. Jullie leggen daarin de oplossing van het geschil vast. De overeenkomst wordt door mij opgesteld. Als jullie adviseurs hebben, gebeurt dat in samenspraak met de adviseurs. Die overeenkomst is juridisch bindend. Bij een scheiding komt meer kijken. 
Het komt ook voor dat partijen een deel van het geschil oplossen en afspreken hoe ze om willen gaan met het nog niet opgeloste deel. Soms worden geen afspraken gemaakt en eindigt de mediation omdat partijen er echt niet uitkomen.

bottom of page