top of page

De pakketten 2024

Hieronder vind je een toelichting op de inhoud van de verschillende pakketten voor cliënten die geen recht hebben op gesubsidieerde mediation. De bedragen zijn inclusief BTW, reiskosten, advocaatkosten en griffierechten. Deze pakketten zijn alleen mogelijk bij een scheidingsmediation en als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Wanneer er sprake is van een eigen bedrijf, hangt het van het soort bedrijf af of ook voor een pakket kan worden gekozen. In onderling overleg kunnen we de pakketprijzen aanpassen. Onder contacturen wordt verstaan de tijd die wordt besteed aan bijeenkomsten, overleg via de telefoon en videogesprekken. In alle andere gevallen werk ik op uurbasis. Mijn uurtarief is € 96,80 per persoon inclusief BTW.

Basis

Dit pakket is geschikt voor een mediation waarbij sprake is van:

 • Een duidelijke financiële verdeling

 • Geen minderjarige kinderen

 • Geen eigen woning

 • Overeenstemming over de      afspraken.

Er zijn maximaal 4 contacturen inclusief 1 à 2 bijeenkomsten.

 € 1.350

Plus Extra

Uitgebreide begeleiding wanneer bijvoorbeeld:

 • De financiële situatie goed in kaart moet worden gebracht en/of

 • Er minderjarige kinderen zijn en/of

 • Er mogelijk sprake is van partneralimentatie en/of

 • Er een eigen woning is die één van jullie wil overnemen en/of

 • Er meerdere kwesties spelen en partijen niet echt 'on speaking terms' zijn

Er zijn maximaal 8 contacturen inclusief 3 à 4 bijeenkomsten.

€ 1.750 per persoon

Plus

Dit pakket is het meest geschikt als:

 • Sprake is van een complexere financiële situatie en/of

 • Er minderjarige kinderen zijn en/of

 • De eigen woning verkocht wordt

 • Partijen nog goed kunnen overleggen

Tot 6 contacturen inclusief 2 à 3 bijeenkomsten.

€ 1.550 per persoon

Top

Uitgebreide begeleiding wanneer sprake is van bijvoorbeeld:

 • Een financiële situatie die goed beoordeeld moet worden en/of

 • Minderjarige kinderen en/of

 • Partneralimentatie en/of

 • Een eigen woning en/of

 • Een eigen bedrijf en/of

 • Huwelijkse voorwaarden

Er zijn maximaal 10 contacturen inclusief 4 à 5 bijeenkomsten.

€ 1.950 per persoon

bottom of page